Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kursy na uprawnienia energetyczne G2

Kursy na uprawnienia energetyczne Grupy 2 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń energetycznych.

 

Cel:

 

Szkolenia energetyczne G2 mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

• pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• wykształcenie minimum podstawowe.

 

 

 

Ważne!

Nie wymagamy od uczestników szkolenia aby posiadania wykształcenia kierunkowego!

 

 

 Szkolenia energetyczne obejmują m.in. wiadomości z zakresu:

 

  • budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • prawa energetycznego,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

Dla kogo są przeznaczone uprawnienia energetyczne G2 (ciepłownicze, cieplne)?

Adresatami kursu są palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

 

Uprawnienia G2 energetyczne są również wymagane w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach na terenie całego kraju ze względu na rodzaje urządzeń znajdujących się tam.

 

 

 

 Współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !

 

 

 

Nasze komisje posiadają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10).

Uczestnik szkolenia, który zdał egzamin tzw. sep z wynikiem pozytywnym, otrzymuje stosowne uprawnienia grzewcze, których ważność trwa 5 lat.

 

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji (egzaminacyjne) do pobrania tutaj.

 

 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

 

Szkolenia energetyczne organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po kursie przeprowadzany jest egzamin.

 

 

Szkolenia zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, tzn. miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

  

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

 

 

Zapoznaj się również z:

 

Zakres punktowy uprawnień energetycznych G2
Kurs palacza CO 
 

Nasza oferta obejmuje również m.in. kursy dla elektryków (G1) oraz kursy gazowe G3.