Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kursy na uprawnienia energetyczne G2

Kursy na uprawnienia energetyczne Grupy 2 obejmują zakres eksploatacji lub dozoru urządzeń energetycznych.

 

Cel:

 

Szkolenia energetyczne G2 mają na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom (Z uwagi na nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i

 Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392), które weszło w życie z dniem 02 lipca 2022 r.):

 

1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,

2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,

3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci 

4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,

5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

 

 Szkolenia energetyczne obejmują m.in. wiadomości z zakresu:

 

  • budowy i eksploatacji urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • prawa energetycznego,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

Dla kogo są przeznaczone uprawnienia energetyczne G2 (ciepłownicze, cieplne)?

Adresatami kursu są palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy.

 

Uprawnienia G2 energetyczne są również wymagane w wielu elektrowniach i elektrociepłowniach na terenie całego kraju ze względu na rodzaje urządzeń znajdujących się tam.

 

 

 

 Współpracujemy z Komisją Kwalifikacyjną przy Stowarzyszeniu Naukowo Technicznym Inżynierów Rzeczypospolitej powołanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !

 

 

 

Nasze komisje posiadają uprawnienia do egzaminowania wszystkich grup (G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10).

Uczestnik szkolenia, który zdał egzamin tzw. sep z wynikiem pozytywnym, otrzymuje stosowne uprawnienia grzewcze, których ważność trwa 5 lat.

  

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

Szkolenia energetyczne organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po kursie przeprowadzany jest egzamin.

 

Szkolenia zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, tzn. miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

  

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zapoznaj się również z:

 

Zakres punktowy uprawnień energetycznych G2
Kurs palacza CO 
 

Nasza oferta obejmuje również m.in. kursy dla elektryków (G1) oraz kursy gazowe G3.