Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kursy UDT

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń UDT dających uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Szczególnie zachęcamy do współpracy firmy, które chciałyby rozwijać kompetencje pracowników z zakresu obsługi wózków widłowych, suwnic, podestów, żurawi oraz innych poniżej wymienionych maszyn. Nasze szkolenia nie tylko zakończone są wewnętrznym egzaminem, ale też umożliwiają uczestnikowi przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przed komisją powołaną przed UDT. Po pozytywnym zdaniu tego egzaminu nasi kursanci zaświadczenie kwalifikacyjne UDT honorowane nie tylko w całej Polsce, ale i w krajach UE. Są ono świadectwem posiadania bezterminowych uprawnień do obsługi lub konserwacji wózków widłowych oraz innych maszyn – w zależności od rodzaju wybranego przez Państwa kursu. Zapewniamy wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć oraz nowoczesne zaplecze szkoleniowe. Podczas naszych kursów kładziemy duży nacisk zarówno na część teoretyczną, jak i na stronę praktyczną. W naszej ofercie znajdują sie zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte. Zapraszamy do współpracy.

WÓZKI WIDŁOWE

indeks Obsługa 

indeks Konserwacja 


SUWNICE

indeks Obsługa 

indeks Konserwacja 


 PODESTY

indeks Obsługa 

indeks Konserwacja 


 ŻURAWIE

indeksObsługa 

indeks Konserwacja 


WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI

indeks Obsługa 

indeks Konserwacja 


UKŁADNICE 

indeks Obsługa 

indeks Konserwacja 


 

indeks KURS HAKOWEGO