Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kursy elektryczne G1

Zdobądź z nami uprawnienia elektryczne 

Kursy na uprawnienia elektryczne Grupy 1 obejmują zakres Eksploatacji lub Dozoru urządzeń elektroenergetycznych.

 

Cel:

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

• Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Wykształcenie minimum podstawowe.

 

Ważne!

Nie wymagamy od uczestników szkolenia, aby posiadali wykształcenie elektryczne!

 

 

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

  • budowy i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej,
  • ochrony przeciwporażeniowej,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych.

 

 

 

Posiadamy własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !


 

 

 

Nasze Komisje posiadają pełny zakres uprawnień do egzaminowania w zakresie wszystkich grup (G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10)

 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

 

 

Szkolenia zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, tzn. miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

 

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

Najbliższe terminy szkoleń na uprawnienia elektryczne znajdą Państwo w zakładce TERMINARZ.

 

Zainteresowany? Masz pytania? 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

 Zapoznaj się z:

 

Zakres punktowy uprawnień elektrycznych G1

Oraz z naszymi propozycjami kursów na uprawnienia energetyczne (G2), kursów gazowych oraz kursów na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami.