Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami

 

Cel szkolenia:

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

 

Uprawnienia kontrolno-pomiarowe pozwalają uczestnikom szkolenia na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Osoby z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi mogą podpisywać protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań.

 

 

Program szkolenia:

 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych produkcji SONEL S.A, które umożliwiają wykonywanie pomiarów m.in.:

 

 

 

• Pomiary rezystancji izolacji

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

• Pomiary rezystancji uziemień

• Pomiary rezystywności gruntu

• Badanie elektronarzędzi

• Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

• Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

 

 

 

 

 

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze wzorem protokołu, co stanowi udokumentowanie prac pomiarowych.

 

 

Szkolenie obejmuje 10 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

 Posiadamy własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia zamkniętego może zostać dostosowany do Państwa potrzeb.

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA POMIAROWE:

 

Wrz
19

2018-09-19 11:00 - 2018-09-19 16:00

Wrz
20

2018-09-20 11:00 - 2018-09-20 16:00

Wrz
21

2018-09-21 11:00 - 2018-09-21 16:00

Wrz
21

2018-09-21 11:00 - 2018-09-21 16:00

Wrz
26

2018-09-26 11:00 - 2018-09-26 16:00

Paź
5

2018-10-05 11:00 - 2018-10-05 16:00

Paź
10

2018-10-10 11:00 - 2018-10-10 16:00

Paź
19

2018-10-19 11:00 - 2018-10-19 16:00

Paź
24

2018-10-24 11:00 - 2018-10-24 16:00

Lis
5

2018-11-05 11:00 - 2018-11-05 16:00

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą innych kursów organizowanych w całym kraju przez nas ośrodek, w tym kursów elektrycznych G1, G2 i G3.