Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami

 

Szkolenia elektryczne z pomiarami są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia SEP do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia sepowskie kontrolno-pomiarowe pozwalają uczestnikom szkolenia na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Osoby z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi mogą podpisywać protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań.

 

 

Program szkolenia:

 

Kursy SEP tej kategorii składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych produkcji SONEL S.A. Za ich pomocą mogą być wykonywane m.in.:

 

 

 

• pomiary rezystancji izolacji

• pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

• pomiary rezystancji uziemień

• pomiary rezystywności gruntu

• badanie elektronarzędzi

• badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

• badanie ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

 

 

 

 

 

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze wzorem protokołu, który stanowi udokumentowanie prac pomiarowych.

 

 

Szkolenia elektryczne obejmuje 10 godz. lekcyjnych i kończą się egzaminem kwalifikacyjnym.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

 Posiadamy własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !

 

 

Szkolenia sepowskie tego typu organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia zamkniętego może zostać dostosowany do Państwa potrzeb.

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA POMIAROWE:

 

Sie
21

2019-08-21 11:00 - 2019-08-21 20:00

Sie
23

2019-08-23 11:00 - 2019-08-23 20:00

Sie
26

2019-08-26 11:00 - 2019-08-26 20:00

Sie
27

2019-08-27 11:00 - 2019-08-27 20:00

Sie
29

2019-08-29 11:00 - 2019-08-29 20:00

Sie
29

2019-08-29 11:00 - 2019-08-29 20:00

Wrz
3

2019-09-03 11:00 - 2019-09-04 19:00

Wrz
9

2019-09-09 11:00 - 2019-09-09 20:00

Wrz
9

2019-09-09 11:00 - 2019-09-10 19:00

Wrz
10

2019-09-10 11:00 - 2019-09-10 20:00

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą innych kursów organizowanych w całym kraju przez nas ośrodek, w tym kursów elektrycznych G1, G2 i G3.