Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenie na uprawnienia elektryczne wraz z pomiarami

 

Cel szkolenia:

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących uzyskać uprawnienia do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno – pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

 

Uprawnienia kontrolno-pomiarowe pozwalają uczestnikom szkolenia na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

Osoby z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi mogą podpisywać protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań.

 

 

Program szkolenia:

 

Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem najnowocześniejszych przyrządów pomiarowych produkcji SONEL S.A, które umożliwiają wykonywanie pomiarów m.in.:

 

 

 

electrician-1080573

• Pomiary rezystancji izolacji

• Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

• Pomiary wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych

• Pomiary rezystancji uziemień

• Pomiary rezystywności gruntu

• Badanie elektronarzędzi

• Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego

• Ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych

 

 

 

 

 

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze wzorem protokołu, co stanowi udokumentowanie prac pomiarowych.

 

 

Szkolenie obejmuje 10 godz. lekcyjnych i kończy się egzaminem kwalifikacyjnym.

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

UWAGA

 Posiadamy własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki !

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia zamkniętego może zostać dostosowany do Państwa potrzeb.

 

info

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 NAJBLIŻSZE SZKOLENIA POMIAROWE:

 

Mar
19

2018-03-19 11:00 - 2018-03-19 16:00

Mar
21

2018-03-21 11:00 - 2018-03-21 16:00

Mar
23

2018-03-23 11:00 - 2018-03-23 16:00

Mar
27

2018-03-27 11:00 - 2018-03-27 11:30

Mar
29

2018-03-29 11:00 - 2018-03-29 16:00

Mar
30

2018-03-30 11:00 - 2018-03-30 17:00

Kwi
9

2018-04-09 11:00 - 2018-04-09 16:00

Kwi
10

2018-04-10 11:00 - 2018-04-10 17:00

Kwi
19

2018-04-19 11:00 - 2018-04-19 16:00

Kwi
20

2018-04-20 11:00 - 2018-04-20 16:00

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą ofertą innych kursów organizowanych w całym kraju przez nas ośrodek, w tym kursów elektrycznych G1, G2 i G3.