Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Rozszerzone kursy pomiarowe – badanie instalacji elektrycznej

Ośrodek Szkoleniowy GALILEUM stara się ciągle wychodzić na przeciw Państwa oczekiwaniom w związku z tym prezentujemy nowość, która pojawiła się w naszej ofercie szkoleniowej.

 

Specjalistyczne szkolenie pomiarowe - badanie instalacji elektrycznej.

 

CEL:

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników szkolenia z normami, przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania badań i pomiarów w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń i instalacji elektrycznych z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej. Uczestnicy poznają metody i przyrządy pomiarowe do prac kontrolno-pomiarowych. Nabędą umiejętności praktycznego posługiwania się sprzętem pomiarowym oraz na podstawie uzyskanych wyników będą potrafili dokonać oceny stanu technicznego i opracować dokumentację.

 

 

Nasze grono trenerskie wyróżnia się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale przede wszystkim wieloletnim doświadczeniem zawodowym umożliwiającym przekazanie Państwu wiedzy na najwyższym poziomie. Szkolenie prowadzone jest w dwóch częściach: teoretycznej oraz praktycznej - warsztatach, podczas których każdy z uczestników może samodzielnie pod okiem trenera wykonywać pomiary oraz sporządzać protokoły.

 

NASZA OFERTA:

Jak zawsze w oferowanych przez nas kursach jesteśmy elastyczni i dostosowujemy się do oczekiwań klienta, dlatego proponujemy:

1. Dwudniowe szkolenia otwarte - obejmujące:

 • część teoretyczną
 • część praktyczną - warsztaty
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • czas trwania: 16h
 • możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych G1 Eksploatacyjnych bądź Dozorowych - Egzamin Państwowy przed Komisjią Kwalifikacyjną (uprawnienia ważne 5 lat)

2. Szkolenia zamknięte - dostosowane do specyfikacji zleceniodawcy - obejmujące:

 • część teoretyczną
 • część praktyczną - warsztaty
 • materiały szkoleniowe
 • zindywidualizowany czas trwania oraz program szkolenia
 • możliwość cateringu
 • możliwość uzyskania uprawnień elektrycznych G1 Eksploatacyjnych bądź Dozorowych - Egzamin Państwowy przed Komisjią Kwalifikacyjną (uprawnienia ważne 5 lat)

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1. Przepisy prawne i normy.

   Czasookresy wykonywania badań i pomiarów.

   Kwalifikacje osób wykonujących badania i pomiary.

   Bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac kontrolno-pomiarowych.

2. Ochrona przeciwporażeniowa w aspekcie różnych typów sieci źródeł zasilania.

3. Pomiary i badania w zakresie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

   Obwody bardzo niskich napięć.

   Pomiary i badania w zakresie ochrony przed dotykiem pośrednim.

4. Pomiary ochrony uzupełniającej.

5. Pomiary uziemień.

WARSZTATY

6. Przyrządy i metody pomiarowe.

    Praktyczne wykonywanie badań i pomiarów.

    Sporządzanie protokołów.

 

 

Zdobądź z nami uprawnienia pomiarowe!

Brak wydarzeń