Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs elektryka montażysty z zajęciami praktycznymi - 3-dniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli i przewodów, z osprzętem elektroinstalacyjnym, oraz z osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych.
Uczestnik powinien nabyć umiejętności praktyczne czytania ze zrozumieniem schematów instalacji elektrycznej budowlanej, dokonać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz nabyć praktycznych umiejętności wykonania instalacji elektrycznej budowlanej.

 

Program kursu: 

1. Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej.

- Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.

2. Osprzęt elektroinstalacyjny

Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo - rozdzielcze,

Symbole osprzętu instalacyjnego,schematy łączeniowe.

Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1 fazowych i 3 fazowych oraz oświetlenia.

3. Osprzęt modułowy

Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki róznicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe.

Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy

4. Schematy instalacji elektrycznej

Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.

5. Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej

Praktyczne wykonanie instalacji wg własnego projektu.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

Wykonanie przyłącza w złączu kablowym
montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych

Zabudowa rozdzielnicy modułowej :
montaż zabezpieczeń nadprądowych
montaż wyłączników różnicowoprądowych
montaż ochronnika przepięć
montaż elementów sterowania
montaż układu wyłącznika pożarowego
instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych

Montaż instalacji elektrycznej:
instalacji oświetlenia
instalacji gniazd jedno i trójfazowych
instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna
silnika elektrycznego

 

Cena kursu: 900 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice

 

Najbliższe terminy szkoleń:

  • 8,9,10 marca 2021 r. godz. 9:00 - brak wolnych miejsc
  • 22,23,24 marca 2021 r. godz. 9:00
  • 19,20,21 kwietnia 2021 r. godz. 9:00


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia elektryczne G1.