Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Baza wiedzy

Uprawnienia energetyczne (G1/2/3)

 

Akty prawne:

Kto i Dlaczego potrzebuje uprawnień energetycznych G1, G2, G3?

Przepisy regulujące konieczność posiadania uprawnień energetycznych tzw. sepowskich:

  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

   

 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. PRAWO ENERGETYCZNE

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

 

 

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 


 

Wnioski kwalifikacyjne do egzaminu:

Zapoznaj się z treścią wniosku przed przystąpieniem do egzaminu na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe.

Na wniosku wypisane są rodzaje urządzeń, przy których eksploatacji/dozorze wymagane są uprawnienia energetyczne.

 

Wniosek na egzamin Eksploatacja lub Dozór - Uprawnienia elektryczne Grupy 1

 

 

Wniosek na egzamin Eksploatacja lub Dozór - Uprawnienia energetyczne - cieplne Grupy 2

 

 

Wniosek na egzamin Eksploatacja lub Dozór - Uprawnienia gazowe Grupy 3

 


 

Przykładowe pytania do egzaminu:

Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami na egzamin sepowski Grupy 1/2/3. 

Przygotuj się, by zdać. Materiały szkoleniowe wysyłamy w formie .pdf po dokonanym zapisie na szkolenie.

 

Przykładowe Pytania na Uprawnienia elektryczne, sepowskie, sep Grupy 1.

 

Przykładowe Pytania na Uprawnienia energetyczne , cieplne, ciepłownicze Grupy 2,

w tym również dla Palaczy CO.

 

Przykładowe Pytania na Uprawnienia gazowe Grupy 3.