Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Szkolenia na uprawnienia gazowe G3

Kursy na uprawnienia gazowe Grupy 3 obejmują zakres Eksploatacji lub Dozoru urządzeń gazowych.

 

 

Cel:

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

 

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 

  • Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,
  • Wykształcenie minimum podstawowe.

 

 

 

 

 

Ważne!

Nie wymagamy od uczestników szkolenia aby posiadali wykształcenie kierunkowe!

 

 

Program szkolenia obejmuje m.in. wiadomości z zakresu:

 

  • budowy i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji gazowych,
  • prawa energetycznego,
  • zasad racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń, sieci i instalacji gazowych.

 

 Posiadamy własne Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki! 

 

 

 

Nasze Komisje posiadają pełny zakres uprawnień do egzaminowania w zakresie wszystkich grup (G1, G2, G3) w kompletnym zakresie punktowym (pkt. 1-10)

 

 

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji (egzaminacyjne) do pobrania tutaj.

 

 

Po zdanym pozytywnie egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje stosowne uprawnienia, których ważność trwa 5 lat.

 

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

 

 

Szkolenia zamknięte dostosowujemy do potrzeb klienta, tzn. miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.

 

Zapoznaj się również z:

  

Zakres punktowy uprawnień energetycznych G3

 

 

 

Poza kursami na uprawnienia gazowe zapraszamy też do uczestnictwa w innych organizowanych przez nas ośrodek szkoleniach energetycznych

Zapewniamy dobre przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego i nowoczesne zaplecze szkoleniowe.