Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

 

Na szkolenie wstępne BHP składa się przeprowadzenie instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

 

Instruktaż ogólny przejść muszą wszyscy nowozatrudnieni pracownicy, a także studenci, którzy odbywają praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

Szkolenie należy przejść przed dopuszczeniem do wykonywania pracy lub praktyki zawodowej.

Obejmuje ono wiedzę z zakresu przepisów bhp, zasad bezpieczeństwa panujących w danej firmie oraz zasad ochrony przed występującymi zagrożeniami.

 

Szkolenie zawiera także instruktaż z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania na wypadek pożaru.

Wiedza ta jest niezbędna każdemu z nowozatrudnionych osób, by w przyszłości móc wykorzystać ją w pracy, m. in. Jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń i maszyn znajdujących się w zakładzie pracy, albo też W jaki sposób najbardziej efektywnie organizować swoją pracę.

Instruktaż ogólny przeprowadzany jest przez pracownika służby BHP lub osobę wykonującą u pracodawcy zadania tej służby.

 


Instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest natomiast przez przełożonego nowozatrudnionej osoby, tj. Kierownika lub Pracodawcę. Warunkiem możliwości przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego jest posiadanie przez nich odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia oraz wyszkolenia w zakresie uprawnień do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

Po odbytym szkoleniu wstępnym BHP wydawana jest karta przeszkolenia wstępnego poświadczona podpisami przez instruktora BHP oraz pracownika.

Takie szkolenie powinno być odnotowane w aktach pracowniczych

Należy pamiętać o tym, że Szkolenie wstępne BHP musi być również przeprowadzone pracownikowi, który kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, ale z jakiejś przyczyny doszło do braku ciągłości w okresie jego zatrudnienia (nawet 1 dzień).

 

uwaga

 

Do szkoleń wstępnych BHP również kierowani są osoby wykonujące zadania służby BHP, pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami.

 

 

 

Ważność szkolenia BHP jest uzależniona od stanowiska pracy osoby przeszkolonej.

O tym przeczytasz w zakładce SZKOLENIA BHP OKRESOWE.

 

info

 

Szkolenia organizujemy dla pojedynczych osób, jak i w formie szkoleń

zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników.

 

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.