Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

Istotnym z punktu widzenia każdego elektryka są uprawnienia SEP, czyli pozwolenia, dzięki którym każdy elektryk może wykonywać swoją pracę na różnorodnych stanowiskach. Uprawnienia SEP są jednym z najważniejszych i najpowszechniejszych uprawnień, które powinien posiadać każdy elektryk. SEP jest skrótem od Stowarzyszenia Elektryków Polskich – organizacji o luźniej strukturze, której zadaniem jest zrzeszanie techników, inżynierów oraz osób, które dopiero się kształcą.

Jak zdobyć uprawnienia elektryczne

Aby zdobyć uprawnienia elektryczne nie jest konieczne skończenie szkoły o szczególnym profilu, np. technicznym czy elektrycznym. Jeśli jesteśmy pewni stanu naszej wiedzy, można od razy podejść do egzaminu. Jeżeli jednak mamy świadomość, że wiadomości dotyczące instalacji elektrycznych nie są wystarczające, rozsądnym krokiem jest zapisanie się na kurs przygotowawczy. Warto wybrać odpowiednią jednostkę szkoleniową, która posiada odpowiednio wykształconą kadrę. Warto zwrócić uwagę czy wykładowcy mają uprawnienia pedagogiczne i odpowiednio długie doświadczenie zarówno w pracy zawodowej, jak i dydaktycznej.  Po przebyciu kursu można zapisać się na egzamin. Pytania egzaminacyjne są w pewnym stopniu ustandaryzowane, jednakże nie istnieje pula zagadnień, których na pewno możemy się spodziewać. Do najpopularniejszych pytań egzaminacyjnych należą m.in. jakie jest odpowiednie ułożenie osoby nieprzytomnej, która została porażona prądem, jaką liczbę opraw oświetleniowych można podłączyć do jednego obwodu zasilającego, jakie są dozwolone napięcia w normalnych oraz specyficznych warunkach, itd.

Co z terminem uprawnień?

Bardzo ważną informacją jest fakt, że uprawnienia nie są bezterminowe i muszą być one odnawiane co pięć lat. Jest to bardzo istotna wiadomość, ponieważ wiele osób wciąż tkwi w przekonaniu, że są one wydawane na cały okres pracy zawodowej. Jednakże dzięki wprowadzeniu takiego systemu, konieczne jest ciągłe doszkalanie się i poszerzanie zakresu wiedzy oraz obszaru umiejętności.