Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

W związku z tym elektryk jest zawodem regulowanym przez przepisy państwowe, mające źródło w ustawach. Natomiast dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji, umożliwiające samodzielne uprawianie zawodu, nazywane są uprawnieniami. W podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zaangażowane jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Uprawnienia w zakresie eksploatacji

Najszerszą grupę elektryków obejmują uprawnienia dotyczące instalacji i sieci energetycznych. Aby poziom świadczonych usług związanych z energetyką był na odpowiednio wysokim poziomie, wymaga się od pracujących przy instalacjach i sieciach energetycznych gruntownej wiedzy. Szczegółowe wymagania podaje Rozporządzenie MGPiPs z 28.04.2003 roku, które wprowadza zróżnicowane wymagania w zależności od rodzaju prac, stanowisk pracy oraz grupy urządzeń elektrycznych. W zależności od rodzaju urządzeń energetycznych, w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia wyróżniono trzy grupy urządzeń: grupa 1 – elektroenergetyczna, grupa 2 – cieplna, grupa 3 – gazowa. Dokumenty, które pozwalają na pracę przy eksploatacji urządzeń noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych i upoważniają do samodzielnego wykonywania prac na określonym stanowisku i na określone urządzenia w danej grupie. Warto podkreślić, że rozporządzenie nie podaje żadnych wymagań dotyczących wykształcenia i przygotowania zawodowego osób poddających się postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Czym są uprawnienia SEP G3

Kursy dające uprawnienia typu SEP G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowej. W zależności od wiedzy i doświadczenia  uczestników szkolenia komisja przyznaje uprawnienia typu SEP G3 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe. Dzięki uprawnienia SEP G3 możliwe jest zajmowanie się m.in. urządzeniami do produkcji paliw gazowych, sieciami gazowymi rozdzielczymi o ciśnieniu nie wyższym niż 0,3 MPa oraz powyżej 0,5 MPa, przemysłowymi odbiornikami paliw gazowych, turbinami gazowymi, itd.