Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs tankowania LPG (napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG)

 

 

Cel:

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją powołaną przez Transportowy Dozór Techniczny oraz zdobycie uprawnień do napełniania zbiorników samochodowych gazem LPG.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Stan zdrowia umożliwiający pracę przy napełnianiu zbiorników samochodowych gazem LPG potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

• Co najmniej 1- miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników LPG

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

♦ Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,

♦ Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,

♦ Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,

♦ Gazy stosowane do napędu pojazdów,

♦ Instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,

♦ Budowa zbiorników LPG,

♦ Oznakowanie zbiorników,

♦ Napełnianie zbiorników LPG- czynności robocze i kontrolne,

♦ Przepisy bhp i ppoż.

 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

 

Celem zdobycia uprawnień do tankowania gazu LPG konieczne jest podejście do zewnętrznego egzaminu przed komisją powołaną przez TDT. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego TDT w zakresie napelniania zbiorników samochodowych gazem LPG.

 

Zaświadczenie pozwala na obsługę stacji paliw auto-gazu LPG w zakresie napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym LPG.

 

 

Uprawnienia na tankowanie pojazdów samochodowych gazem LPG w są wydawane bezterminowo i honorowane na terenie całego kraju.

 

 

 

Kursy tankowania gazu LPG organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

 

 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

 

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu TDT.

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.