Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs Palacza CO

 

Cel:

 

Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji – „E” i dozoru – „D” urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych.

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

 Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

Wykształcenie minimum podstawowe.

 

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

• Podstawy techniki cieplnej
• Bhp i ppoż
• Wymagania techniczne dla kotłowni
• Kotły wodne i parowe opalane paliwami płynnymi
• Aparatura kontrolno – pomiarowa, wyposażenie oraz zabezpieczenia kotłów opalanych gazem oraz olejem opałowym
• Warunki techniczne budowy kotłowni opalanych gazem i olejem opałowym
• Kotły wodne oraz parowe opalane paliwami stałymi
• Aparatura kontrolno – pomiarowa, zabezpieczenia kotłów niskoparametrowych opalanych paliwami stałymi

 

 

 

 Posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki , Komisja nr 704 Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów Rzeczypospolitej.

 

 

 

 

Uprawnienia palacza CO w zakresie obsługi kotłów parowych lub/i wodnych wydawane są w formie świadectwa kwalifikacji Grupy 2.

Ważne są przez okres 5 lat, a po upływie tego terminu należy je odnowić.

Zapraszamy chętnych do zdobycia uprawnień po raz pierwszy, jak również osoby chcące odnowić uprawnienia.

 

Kursy Palacza CO organizujemy w całej Polsce dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. 

Czas trwania szkolenia o naborze otwartym to 6 godzin lekcyjnych. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób.

Dostosowujemy je do potrzeb klienta, tzn. miejsce, czas trwania, jak również sam program szkolenia.

 

Nasi wykładowcy zapoznają się ze specyfiką pracy Państwa zakładu, przez co szkolenie jest ciekawe i praktyczne dla pracowników.

 

 

Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (.pdf) oraz z formie papierowej.

 

 

 

 GALILEUM jako jedyny ośrodek szkoleniowy w Polsce na życzenie klienta informuje o numerach zdobytych uprawnień tuż po pozytywnie zaliczonym egzaminie.

 

 

A w dodatku uprawnienia są przekazywane do odbiorcy w ciągu 24 godzin!!!

 

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM  naszego ośrodka.