Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs - Układy automatyki domowej i mikrofotowoltaika

Cel kursu: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z podstawami zasilania i sterowania układem napędowym z silnikiem elektrycznym,

zaznajomienie z instalacją wyłącznika przeciwpożarowego oraz z prostymi układami automatyki w instalacjach elektrycznych budowlanych,

wykonanie mini instalacji fotowoltaicznej (np. balkonowej) w oparciu o mikrofalownik

Program kursu obejmuje: 

 • sterowanie silnikiem elektrycznym
 • silnik elektryczny zasilany z falownika
 • układ sieć - agregat awaryjny
 • instalacja wyłącznika ROP (przeciwpożarowego)
 • instalacja włącznika zmierzchowego
 • układ sterowania czujnikiem ruchu
 • domowa mikroinstalacja fotowoltaiczna

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

 • czytania i interpretacji prostych schematów automatyki i sterowania
 • zastosowania układów automatyki do podłączania napędu silnikowego, wyłącznika przeciwpożarowego, sterowania oświetleniem, zasilania awaryjnego z generatora spalinowego
 • uruchomienia trójfazowego agregatu prądotwórczego
 • samodzielnego wykonania mini instalacji fotowoltaicznej włączanej do gniazda jednofazowego w mieszkaniu

Cena kursu: 350 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena za nocleg ze śniadaniem to 130 zł)

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 8 godzin kursu):

 • 24 lutego 2022 r.
 • 24 marca 2022 r.

Kurs na uprawnienia G3 Eksploatacji oraz Dozoru - całodniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zazpoznanie uczestników z aktualnymi przepisami dot. eksploatacji instalacji gazowych w obiektach budowlanych (budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne) zasilanych gazem ziemnym lub gazem propan-butan.

 

Program kursu obejmuje część teoretyczną i praktyczną: 

1. Część teoretyczna:

- Aktualne przepisy prawne dotyczące instalacji gazowych

- Rodzaje i zastosowanie detektorów do gazów

- Omówienie kart charektystyk poszczególnych gazów obecnie stosowanych

2. Część praktyczna:

- Przeprowadzenie głównej próby szczelności gazu - zgodnie z  Rozporządzeniem

- Przeprowadzenie badania szczelności gazu na czynnej instalacji gazowej (gaz ziemny) zasilającej kocioł CO

 

Po szkoleniu uczestnik nabywa: 

 

gaz1.png

- Możliwość uzyskania uprawnień / świadectw kwalifikacyjnych Grupy 3 Eksploatacji oraz Dozoru

 upoważniających do prac kontrolnych i odbiorczych instalacji gazowych

- Umiejętność dokonania odbioru instalacji gazowej po wykonanej głównej próbie szczelności

- Umiejętność oceny instalacji przy okresowej kontroli szczelności (według zaleceń Prawa Budowlanego)

 

 

Cena kursu: 300 zł 

Cena obejmuje udział w całodniowym kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena ze śniadaniem: 150 zł).

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe):

 • 26 maja 2022 r. godz. 9:00
 • 27 czerwca 2022 r.  godz. 9:00
 • 28 lipca 2022 r. godz. 9:00


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia gazowe G3 Eksploatacja oraz G3 Dozór. 

Opłata za egzamin: 301 zł za Egzamin Państwowy Eksploatacji lub Dozoru (osobno dla każdej z grup G1/2/3).*

* Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

---

Kurs elektryka montażysty z zajęciami praktycznymi - 3-dniowy kurs stacjonarny

 

Cel kursu: 

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z budową, oznaczeniem, doborem i zastosowaniem kabli i przewodów, z osprzętem elektroinstalacyjnym, oraz z osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych.
Uczestnik powinien nabyć umiejętności praktyczne czytania ze zrozumieniem schematów instalacji elektrycznej budowlanej, dokonać właściwego doboru osprzętu i urządzeń elektroinstalacyjnych oraz nabyć praktycznych umiejętności wykonania instalacji elektrycznej budowlanej.

 

Program kursu: 

1. Kable i przewody stosowane w instalacji elektrycznej.

- Budowa, oznaczenie, dobór i instalowanie kabli i przewodów w obiektach budowlanych.

2. Osprzęt elektroinstalacyjny

Gniazda, wyłączniki, oprawy oświetleniowe, puszki instalacyjne, elementy łączeniowe, rozdzielnice, uziomy, szyny wyrównawcze, złącza kablowe, skrzynki pomiarowo - rozdzielcze,

Symbole osprzętu instalacyjnego,schematy łączeniowe.

Praktyczne wykonanie podstawowych układów instalacji gniazd 1 fazowych i 3 fazowych oraz oświetlenia.

3. Osprzęt modułowy

Odłączniki, rozłączniki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki róznicowoprądowe, przekaźniki, styczniki, ochronniki przepięciowe, wyłączniki silnikowe.

Praktyczny montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicy

4. Schematy instalacji elektrycznej

Czytanie ze zrozumieniem schematów stabulacji elektrycznej budowlanej. Wykonanie własnego projektu instalacji.

5. Praktyczne wykonanie instalacji elektrycznej

Praktyczne wykonanie instalacji wg własnego projektu.

 

Zajęcia praktyczne obejmują:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

Wykonanie przyłącza w złączu kablowym
montaż licznika energii oraz zabezpieczeń przed i zalicznikowych

Zabudowa rozdzielnicy modułowej :
montaż zabezpieczeń nadprądowych
montaż wyłączników różnicowoprądowych
montaż ochronnika przepięć
montaż elementów sterowania
montaż układu wyłącznika pożarowego
instalacji uziomu i połączeń wyrównawczych

Montaż instalacji elektrycznej:
instalacji oświetlenia
instalacji gniazd jedno i trójfazowych
instalacji typowych odbiorników elektrycznych AGD – płyta indukcyjna
silnika elektrycznego

 

Cena kursu: 900 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena ze śniadaniem: 150 zł).

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 24 godziny kursu):

 • 25,26,27 kwietnia 2022 r. - brak wolnych miejsc!
 • 6,7,8 maja 2022 r. - brak wolnych miejsc!
 • 20,21,22 maja 2022 r. 
 • 10,11,12 czerwca 2022 r. 
 •  20,22,23 czerwca 2022 r. 
 • 24,25,26 czerwca 2022 r. 

Istnieje możliwość wpisania na listę rezerwową danego terminu szkolenia. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.


Opcjonalnie po szkoleniu istnieje możliwość podejścia do egzaminu na uprawnienia elektryczne G1. 

Opłata za egzamin: 301 zł za Egzamin Państwowy Eksploatacji lub Dozoru (osobno dla każdej z grup G1/2/3).*

* Cena egzaminu (10% najniższej krajowej) zależna od Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.

---

Zapraszamy również do poszerzenia kursu o moduł:

Automatyka domowa i mikrofotowoltaika

lub

Odbiory instalacji gazowych

 

Kurs - Układy automatyki domowej i mikrofotowoltaika

 

Cel kursu: 

Celem kursu jest zapoznanie uczestnika z:

- układy automatyki domowej instalacji elektrycznej,

- miniinstalacja fotowoltaiczna,

- układ zasilania awaryjnego i wyłącznika przeziwpożarowego,

- podstawy zasilania i sterowania silnikiem elektrycznym.

 

Program kursu obejmuje: 

 • montaż instalacji w oparciu o:

       - przekaźniki bistabilne 

       - system radiowy F&Wave

       - system FOX

       - system LOXONE

 • sterowanie za pomocą:

       - zegara astronomicznego

       - przekaźnika GSM (karty SIM)

 • montaż wideodomofonu 
 • układ zasilania awaryjnego z generatora 3-fazowego
 • instalacja kamery WI-FI
 • instalacja wyłącznika przecipożarowego
 • domowa miniinstalacja fotowoltaiczna
 • sterowanie silnikiem 3-fazowym (falownik, przełącznik))

 

Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności:   4898802171 ce60e757aa o 300x199

 • czytania i interpretacji schematów automatyki i sterowania
 • wykonania instalacji elektrycznej z zastosowaniem systemów F&Wave, FOX, GSM, LOXONE
 • podstawowego montażu wideodomofonu i kamery WI-FI
 • wykonania miniinstalacji fotowoltaicznej (balkonowej)
 • podłączenia zasilania awaryjnego (agregat prądotwórczy) i wyłącznika ppoż.   
 • wykonania ukłądu sterowania silnika 3-fazowego 

 

Cena kursu: 1000 zł 

Cena obejmuje udział w kursie stacjonarnym wraz z cateringiem (ciepły posiłek, kawa, herbata, ciastka).

 

Miejsce szkolenia: GALILEUM ul. Pszczyńska 114, Gliwice

Najbliższy hotel znajduje się w odległości 280m : AVA, ul. Pszczyńska 113, Gliwice (dla klientów GALILEUM cena za nocleg ze śniadaniem to 150 zł)

 

Najbliższe terminy szkoleń (całodniowe, w sumie 24 godziny kursu):

 • 23,24,25 maja 2022 r.

 

I DZIEŃ KURSU 9:00-17:00:

I MODUŁ PRZEPISY KRAJOWE, POLSKIE NORMY

II MODUŁ Moduły fotowoltaiczne

 • Ogniwa fotowoltaiczne, podział, liczba busbarów
 • STC,NOCT- warunki, w jakich badane są moduły PV
 • Charakterystyki prądowo napięciowe
 • Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
 • Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
 • Sprawność modułów PV
 • LID i roczna utrata mocy
 • Analiza karty katalogowej modułu

III MODUŁ Falowniki i optymalizatory mocy

 • Budowa i podział falowników
 • MPP Traker
 • Sprawność falownika w zależności od napięcia i obciążenia. Napięciowy zakres pracy
 • Mikrofalowniki
 • Optymalizatory mocy
 • Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów. Monitoring pracy falowników
 • Wymagania OSD względem konfiguracji falowników
 • Analiza karty katalogowej

IV MODUŁ Akumulatory energii

 • Technologie akumulatorów. DOC, SOC i liczba cykli ładowania
 • Wpływ temperatury na pracę akumulatorów
 • Współpraca falownika z akumulatorami

V MODUŁ Ochrona przeciwporażeniowa

 • Zagrożenie porażeniowe
 • Układy sieciowe
 • Ochrona podstawowa, przy uszkodzeniu, uzupełniająca
 • Stopnie ochrony obudów IP
 • Klasy ochronności elektrycznej i elektronicznej
 • Zabezpieczenia nadprądowe, przeciwporażeniowe

VI MODUŁ Systemy mocowań na dachach skośnych i płaskich

 • Rozplanowanie modułów PV i odstępy brzegowe na dachach
 • Mocowanie na gruncie
 • Montaż modułów do konstrukcji wsporczej
 • Błędy montażowe
 • Montaż falownika

VII MODUŁ Dobór i optymalizacja instalacji PV

 • Pochylenie i azymut instalacji fotowoltaicznej.
 • Odstępy między rzędami.
 • Wskaźnik wykorzystania przestrzeni montażowej

II DZIEŃ KURSU 9:00-17:00:

VII MODUŁ C.D. Dobór i optymalizacja instalacji PV

 • Sposoby łączenia modułów w instalacji
 • Przewody i kable w instalacji PV
 • Zabezpieczenia nadprądowe.
 • Wyłącznik różnicowo-prądowe.
 • Ochrona odgromowa i odstęp separacyjny.
 • Ochrona przepięciowa. Uziemienie i połączenia wyrównawcze
 • Dopasowanie mocy modułów PV i falownika
 • Minimalne i maksymalne napięcie łańcucha PV
 • Wyznaczenie maksymalnego prądu zwarcia łańcucha PV
 • Przykłady doboru instalacji sieciowej
 • Instalacje fotowoltaiczne wyspowe

VIII MODUŁ Szkolenie praktyczne

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla określonego zapotrzebowania na moc w rzeczywistych warunkach montażu.

III DZIEŃ KURSU 9:00-18:00:

VIII MODUŁ C.D. Szkolenie praktyczne

Praktyczne wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączeniem do sieci zewnętrznej.

- wykonanie konstrukcji montażowej pod panele PV

- montaż paneli PV na konstrukcji

-wykonanie połączeń uziemiających i wyrównawczych

- montaż instalacji po stronie DC

- montaż falownika

- montaż instalacji po stronie AC

- przyłączenie do sieci instalacji PV

- uruchomienie wykonanej instalacji

Pomiary powykonawcze, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, odbiór instalacji i jej zgłoszenie do OSD:

- omówienie zakresu oraz sposobu wykonywania pomiarów powykonawczych instalacji PV

- prezentacja miernika MI 3109 Eurotest PV Lite firmy METREL

- wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z normą PN-EN 62446-1

- sporządzenie protokołu z pomiarów

- omówienie oraz wypełnienia formularza zgłoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

OPCJONALNIE IV DZIEŃ KURSU 15:00-18:00:

Wyspowa instalacja PV (off grid) - część praktyczna:

- omówienie budowy instalacji wyspowej

- rodzaje regulatorów ładowania

- rodzaje akumulatorów energii dla instalacji PV

- dobór elementów instalacji wyspowej dla przykładowego obiektu

- montaż pokazowej instalacji wyspowej w laboratorium PV

- uruchomienie instalacji, analiza wydajności układu dla różnych rodzajów regulatorów ładowania.