Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

UWAGA!!!

Ważna zmiana w Prawie Energetycznym:

Z dniem 2 lipca 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. poz. 1392)
 
Obecnie w celu podejścia do egzaminu Grupy 1,2 lub 3 NIEZBĘDNE jest złożenie wniosku o stwierdzenie kwalifikacji wraz ze skanem jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
4) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
5) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
 
Szkolimy zgodnie z Nowym Rozporządzeniem!
Egzaminy są prowadzone zgodnie z Nowym Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
 
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt. Pomożemy, doradzimy!
 
zmiany w prawie