Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Oferujemy wykonywanie pomiarów okresowych i eksploatacyjnych
urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie:

  • ochrony przeciwporażenowej
  • rozdzielnic NN
  • rezystancji uziemień roboczych
  • instalacji odgromowej
  • natężenia oświetlenia stanowisk pracy i pomieszczeń
  • natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • pomiaru elektronarzędzi
  • pomiaru spawarek

Mamy możliwość wykonywania pomiarów na terenie całego kraju. 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z odpowiednim ODDZIAŁEM. 

 

iko2 rodzaje probnikow elektrycznych