Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Audyt energetyczny

Co to jest audyt energetyczny budynku ?

Audyt energetyczny polega na sporządzeniu opracowania określającego analizę zużycia energii oraz stan techniczny budynku a także propozycje możliwych przedsięwzięć, których głównym celem jest oszczędność energii (np. wykonanie termomodernizacji, zmiana sposobu ogrzewania itp.).

 

Audyt analizuje różne możliwe przedsięwzięcia z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego oraz wskazuje rozwiązanie optymalne. Przedstawia wyniki analizy aktualnego zużycia energii dla budynku oraz jej możliwej oszczędności.

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz przedstawienie możliwości uzyskania opłacalnej oszczędności energii poprzez przeprowadzenie konkretnych, możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych – podaje, które działania, usprawnienia, sposoby i metody są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze. W wyniku przeprowadzenia audytu otrzymujemy dla każdego rodzaju modernizacji określenie: kosztów, zysków, czasu zwrotu kosztów i inne wskaźniki ekonomicznej i energetycznej opłacalności.

Audyt powinien dostarczyć informacji ułatwiających podjęcie decyzji dotyczącej modernizacji budynku. Stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

 

 

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (tzw. certyfikat energetyczny) ?

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa zapotrzebowanie budynku na energię. Certyfikat energetyczny może być efektem wykonania audytu energetycznego. Osobami uprawnionymi do sporządzania i wystawienia certyfikatu energetycznego są audytorzy energetyczni.

Sporządzone dla budynku świadectwo jest ważne 10 lat (chyba, że ulegną zmianie parametry budynku).

 

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy ?

 

Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku jest obowiązkowe między innymi dla budynków użyteczności publicznej (urzędy miast i gmin, szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie itd.) oraz dla budynków użytkowych (sklepy, dworce itd.) oraz niektórych budynków mieszkalnych.

Szczegółowe zasady sporządzania świadectw są określone w:

- Ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2014 r. poz. 1200)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001200

- Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 551)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110940551

 

Ile kosztuje sporządzenie audytu ?

Koszt sporządzenia audytu energetycznego uzależniony jest od wielu czynników: np. wielkości i rodzaju audytowanego obiektu, przeznaczenia, stopnia skomplikowania technicznego, istnienia lub braku dokumentacji technicznej etc.

 

Jakie są koszty wdrożenia zaleceń audytu ?

Koszty wykonania zaleceń audytu uzależnione są od zakresu i od rodzaju modernizacji. Koszty te są oszacowane w audycie.

 

Jakie oszczędności z realizacji zaleceń audytu ?

Podstawową korzyścią jest oszczędność w zużyciu energii.

 

Jakie są korzyści z realizacji zaleceń audytu i jakie są możliwości uzyskania wsparcia ?

Dla modernizowanych budynków istnieje możliwość uzyskania tzw. „premii termomodernizacyjnej” lub „białych certyfikatów”.

Szczegółowe zasady uzyskiwania wsparcia w postaci premii termomodernizacyjnej określa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2014 poz. 712)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000712

Opcjonalnie realizacja przedsięwzięć dotyczących poprawy efektywności energetycznej pozwala na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów). Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii. Białe certyfikaty posiadają prawa majątkowe i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii. Szczegółowe zasady uzyskiwania białych certyfikatów określone są w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 551)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110940551

 

Co to jest audyt energetyczny instalacji przemysłowej ?

Audyt energetyczny instalacji, budowli lub procesu przemysłowego dotyczy wszystkich nośników i rodzajów energii zużywanych podczas prowadzenia tego procesu. Ze względu na specyfikę różnych procesów przemysłowych wymaga zwykle posiadania przez audytora specjalistycznej wiedzy. Sposoby prowadzenia analizy, jej cele i wyniki są analogiczne jak w przypadku audytu energetycznego budynku.

 

 

Współpracujemy z Audytorami z terenu całego kraju. W przypadku zapytania, skontaktuje się z Tobą nasz Specjalista.

 

 

Wybierz ODDZIAŁ GALILEUM