Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

elektryk

Zawód elektryka nie jest łatwy, ponadto wiąże się z nim ogromna odpowiedzialność. Od umiejętności elektryka nie zależy jedynie sprawność urządzeń, ale również bezpieczeństwo korzystania z nich. Należy pamiętać, że uprawianie tego zawodu, tak przy budowie nowych obiektów i instalacji, jak i przy prowadzeniu eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych wymaga dużej odpowiedzialności i znajomości zasad działania, budowy oraz przepisów prawidłowej i bezpiecznej pracy.