Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

uprawnienia sep

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czyli w skrócie SEP jest organizacją zrzeszającą techników, inżynierów i osoby uczące się zawodu. SEP nie tylko zrzesza elektryków, ale również monitoruje ich działania i pozycję na rodzimym rynku. Ponadto stowarzyszenie zajmuje się również kwestią uprawnień.

Jak długo są ważne uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP należą do jednych z najważniejszych i najbardziej przydatnych uprawnień, jakie powinni zdobyć elektrycy. Dzięki nim można operować przy prądzie do każdego natężenia. Aby je uzyskać, należy nie tylko zdobyć odpowiednie kwalifikacje, ale również zdać egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności.

Dzięki uprawnieniom SEP można podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z eksploatacją, dozorem lub pomiarami instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiadając tego rodzaju kwalifikacje możliwe jest wykonywanie lub nadzorowanie wykonania instalacji różnorodnych urządzeń wykorzystujących energię elektryczną. Bez uprawnień SEP tak naprawdę nie można zgodnie z prawem realizować żadnych prac przy instalacjach elektrycznych czy konserwacji urządzeń zasilanych energią elektryczną. Dotyczy to również urządzeń pomiarowych oraz wszelkiego rodzaju czujników. Chociaż w większości przypadków działają one automatycznie lub półautomatycznie, to jednak kontrola i weryfikacji poprawności ich działania leży po stronie pracowników, którzy muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe.

Jak skutecznie przygotować się do egzaminu SEP

Kurs SEP ma na celu przygotowanie uczestnika do późniejszego egzaminu i uzyskania uprawnień do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, jednak w praktyce stanowi podstawę teoretyczną i praktyczną do wykonywania pracy w tym zakresie. Dla wielu osób stanowi on bardzo ważny punkt w edukacji i pracy zawodowej, dzięki któremu można poszerzyć zakres umiejętności i posiadanych kompetencji. Kurs SEP dedykowany jest wszystkim osobom, które ukończyły 18 lat, mają wykształcenie w kierunku elektrycznym lub wykształcenie średnie z udokumentowaną praktyką na stanowisku elektromontera albo pomocnika elektryka.

uprawnienia sep

Elektryka to ważna branża zajmująca się zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii. Zawód elektryka jest niezwykle doceniany i wiele osób chce go wykonywać. Wynika to również z tego, że podlega on ciągłemu rozwojowi, który postępuje wraz z rozwojem technologii.