Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

 

Warto podkreślić, że pracodawca, który zaniedbuje ten obowiązek może spodziewać się poważnych konsekwencji finansowych, a nawet prawnych, jeśli pracownik ulegnie wypadkowi. Niestety takie wypadki nie są mitem i zdarzają się bardzo często. Celem obowiązkowych szkoleń BHP jest zapoznanie się z ogólnymi przepisami Kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zasadami udzielania pierwszej pomocy. Poznanie szkodliwych i zagrażających zdrowiu lub życiu czynników, występujących na danym stanowisku pracy oraz przygotowanie do wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób bezpieczny.

Jak zorganizować szkolenie

Współcześnie istnieje wiele firm szkoleniowych, które można wynająć w celu przeprowadzenia szkolenia swoich pracowników. Zazwyczaj przeprowadza je wykwalifikowany trener. Szkolenie obywa się na różne sposoby. Trener może przeprowadzić wykład z konwersatorium podparty prezentacją multimedialną, a w przypadku szkoleń z pierwszej pomocy bywa również, że wykonywane są ćwiczenia praktyczne. Czasami szkolenie przeprowadzane jest drogą elektroniczną. Długość trwania zajęć zależy bardzo często od tego, czym zajmuje się firma. Mogą one być przeprowadzone w ciągu 45 minut, ale bywa, że trwają nawet do 3 godzin.  Warto pamiętać, że w szkoleniu powinni brać udział nie tylko pracownicy, ale również szef firmy.

Szkolenia okresowe

W niektórych przypadkach prowadzone są również okresowe szkolenia BHP. Mają one na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy oraz poinformowanie o wdrożeniu nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. Szkolenie należy powtarzać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W przypadku stanowisk, gdzie praca jest szczególnie niebezpieczna, powinny one odbywać się raz na rok, na stanowiska robotniczych raz na 3 lata, w przypadku administracji i prac biurowej raz na 6 lat.