Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

Elektryk musi być za tym fachowcem z odpowiednimi kwalifikacjami, które powinny być ciągle podnoszone i sprawdzane. W podnoszenie wiedzy oraz kwalifikacji od kilkudziesięciu lat zaangażowane jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich. SEP uczestniczy w sprawdzaniu kwalifikacji, jak również nadawaniu różnych uprawnień. Do egzaminów na uprawnienia SEP można przystąpić, np. po ukończeniu odpowiedniego kursu.

Uprawnienia zawodowe elektryka

Elektrycy mogą ubiegać się o wiele różnych typów uprawnień. Zaliczamy do nich: uprawnienia w zakresie eksploatacji, budowlane, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego, specjalisty i weryfikatora DEP, biegłego sądowego, audytora energetycznego. Ponadto mogą być oni uprawnieni do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków. Największym zainteresowaniem cieszą się uprawnienia dotyczące  eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji elektrycznych u elektroenergetycznych.

Zdobywanie uprawnień w zakresie eksploatacji

Najszerszą grupę elektryków obejmują uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Komisje Kwalifikacyjne, które przyznają uprawnienia funkcjonują przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, stąd nazwa uprawnień -SEP. Wydawane przez nich dokumenty, potwierdzające posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji, noszą nazwę świadectw kwalifikacyjnych i uprawniają do samodzielnego wykonywania pracy na określonym stanowisku. Świadectwo określa również urządzenia, z którymi można pracować. Wszystko to precyzyjnie określa rozporządzenie MGPiPS z 28 kwietnia 2003 r. Warto podkreślić, że w rozporządzeniu nie znajdziemy żadnych wymagań dotyczących wykształcenia i przygotowania zawodowego osób przystępujących do egzaminy.