Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

uprawnienia sep

Zatem można zauważyć, że zawód elektryka wymaga spełniania wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych przepisach państwowych. Dokumenty potwierdzające posiadanie koniecznych kwalifikacji nazywane są uprawnieniami. Można je zdobyć przystępując do egzaminów SEP. Uprawnienia SEP są najważniejsze w zawodzie elektryka. Mogą być one zdobyte przez każdego, niezależnie od wykształcenia, jeśli tylko zaprezentujemy odpowiednią wiedzę i zdamy egzamin.

Jaką wiedzę powinien mieć kandydat przystępujących do egzaminów SEP

Podczas egzaminów SEP należy zaprezentować odpowiednią wiedzę. Każda osoba podchodząca do egzaminy powinna znać, przynajmniej w stopniu podstawowym prawa elektrotechniki. Kandydat do zdobycia uprawnień musi posiadać wiedzę dotyczącą zarówno wykonania, jak i utrzymania oraz eksploatacji instalacji elektrycznej. Przed przystąpieniem do egzaminów trzeba wziąć udział w specjalnym kursie przygotowawczym. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się między innymi z zasadami działania, dobory wybranych urządzeń, sieci, instalacji do 1kV, zasadami prawidłowego wykonania instalacji o zasadami przyłączani urządzeń elektroenergetycznych, z zakresem i terminami wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, metodami ochrony przeciwpożarowej, metodami uwalniania porażonych oraz udzielania pierwszej pomocy, zgodnej z przepisami BHP. Kursy SEP trwają około 40 -90 godzin. Po ukończeniu kursu można przystępować do egzaminu SEP.

Przebieg egzaminu SEP

Po ukończeniu kursu należy pobrać wniosek o przystąpienie do egzaminu. Można go pobrać z właściwego dla naszego miejsca zamieszkania oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w którym ma odbyć się egzamin. Pomimo, że egzaminy przeprowadzone są w różnych miastach to ich przebieg jest dość podobny. W pewnym stopniu ustandaryzowane są również pytania egzaminacyjne, mimo, że ich lista stale się wydłuża. Po zdaniu kursu i zdaniu egzaminu otrzymuje się świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci.