Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

uprawnienia sep

To właśnie uprawnienia sekowskie są jednymi z najważniejszych i najpowszechniej uznawanych uprawnień, które powinien posiadać elektryk. Uprawnienia te można nadać na podstawie zdobytych kwalifikacji lub odpowiednio zdanych egzaminów. Dzięki nim możliwa jest nie tylko praca w określonych warunkach, ale również przy użyciu konkretnych urządzeń pod określonym napięciem. Szkolenia SEP dzielą się na elektryczne, energetyczne i gazowe oznaczane symbolami G1, G2 i G3.

Uprawnienia elektryczne – SEP G1

Do kursów i uprawnień typu SEP G1 mogą przystąpić pracownicy zajmujący się eksploatacją i dozorem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym. Wśród urządzeń wytwarzających, przetwarzających oraz przesyłających, do których obsługi uprawnia SEP G1 należą: sieci urządzeń i instalacje o napięciu do i powyżej 1kV, zespoły prądotwórcze, urządzenia elektrochemiczne oraz przeznaczone do elektrolizy, sieci trakcyjne i oświetlenie uliczne.

Uprawnienia SEP G2

W przypadku uprawnień SEP G2 bierze się pod uwagę pracowników zajmujących się dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja przyznaje uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu lub uprawnienia kontrolno pomiarowe. SEP G2 dotyczy obsługi kotłów parowych oraz wodnych, sieci i instalacji cieplnych, kotłów przemysłowych, sprężarek, itd.

Uprawnienia SEP G3

Szkolenia G3, czyli kurs gazowy przeznaczony jest dla osób, które zajmują się eksploatacją lub nadzorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych w zakresie obsługi, konserwacji, remontu. Skierowane są one do osób, które chcą uzyskać lub też odnowić uprawnienia gazowe. Szkolenia pozwalają na obsługę, m.in.: urządzeń do magazynowania paliw gazowych, urządzeń i instalacji gazowych, przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW oraz turbin gazowych.