Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Witamy na blogu firmy galileum

Kiedy potrzebne są specjalne uprawnienia do palenia w piecu? 

Kwestia kwalifikacji niezbędnych do obsługi kotłów centralnego ogrzewania regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, ze zm.). To właśnie w tym rozporządzeniu wyszczególniono, kto powinien, a kto nie musi uzyskać specjalne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju obowiązków.

Jak w praktyce wygląda kurs SEP?

Dzięki uprawnieniom SEP można podjąć pracę na różnych stanowiskach związanych z eksploatacją, dozorem lub pomiarami instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Posiadając tego rodzaju kwalifikacje możliwe jest wykonywanie lub nadzorowanie wykonania instalacji różnorodnych urządzeń wykorzystujących energię elektryczną. Bez uprawnień SEP tak naprawdę nie można zgodnie z prawem realizować żadnych prac przy instalacjach elektrycznych czy konserwacji urządzeń zasilanych energią elektryczną. Dotyczy to również urządzeń pomiarowych oraz wszelkiego rodzaju czujników. Chociaż w większości przypadków działają one automatycznie lub półautomatycznie, to jednak kontrola i weryfikacji poprawności ich działania leży po stronie pracowników, którzy muszą posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności zawodowe.

Uprawnienia gazowe G3 - jak i kiedy warto je zdobyć?

Uprawnienia gazowe z Grupy 3 obejmują zakres eksploatacji, dozoru i konserwacji urządzeń gazowych. I chociaż nie jest łatwo je zdobyć, to jednak warto. Osoby, które zdobyły niezbędne kwalifikacje, mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. Na szczęście prowadzone są liczne kursy, które zapewniają solidne przygotowanie merytoryczne i praktyczne do egzaminu. Prowadzone są m.in. przez Ośrodek Szkoleniowy GALILEUM, który prowadzi szkolenia na terenie całej Polski.

Jak zostać elektrykiem

jak zdobyć uprawnienia elektryka

Nawet najprostsze działania, które polegają na pracy z prądem wymagają konkretnej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Biorąc pod uwagę, iż na co dzień posługujemy się coraz większą ilością sprzętów elektrycznych, kształcenie się na elektryka jest dobrą inwestycją w przyszłość. Elektrykiem można zostać po ukończeniu szkoły zawodowej, technikum lub studiów wyższych. Uprawnienia elektryczne można także zdobyć w wybranych ośrodkach egzaminacyjnych, do których należy np. SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich. 

Kogo obowiązują uprawnienia SEP?

Kogo obowiązują różne rodzaje uprawnień SEP

Uprawniania SEP skierowane są do wszystkich fachowców, którzy chcą w swojej pracy zawodowej zajmować się montażem, modernizacją i/lub naprawą instalacji sieci. Teoretycznie nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego, chociaż najczęściej kandydaci do tych uprawnień posiadają już pewne zaplecze edukacyjne lub doświadczenie. W praktyce specjaliści zwykle mają za sobą szkoły o profilu technicznym, a uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych chcą zdobyć w celu poszerzenia swoich kwalifikacji.

Jak długo są ważne uprawnienia SEP?

Jak długo są ważne uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP należą do jednych z najważniejszych i najbardziej przydatnych uprawnień, jakie powinni zdobyć elektrycy. Dzięki nim można operować przy prądzie do każdego natężenia. Aby je uzyskać, należy nie tylko zdobyć odpowiednie kwalifikacje, ale również zdać egzamin potwierdzający wiedzę i umiejętności.

Uprawnienia SEP - czym są i kiedy warto je zdobyć?

Uprawnienia SEP

Coraz więcej osób jest zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności technicznych w dziedzinach, które cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Zdobyta wiedza i kwalifikacje podczas edukacji w szkole średniej czy na studiach okazuje się niewystarczająca dla specjalistów, którzy chętnie korzystają z możliwości rozwoju zawodowego.

Komu przydadzą się uprawnienia G1, G2 i G3

uprawnienia G1, G2 i G3

Uprawnienia G1 - elektryczne, G2 - energetyczne i G3 - gazowe pozwalają na zdobycie specjalistycznych umiejętności, a także potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. Kursy z tego zakresu dedykowane są zarówno dla osób pragnących uzyskać uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy muszą je przedłużyć.

Jakie umiejętności zyskujesz na kursie palacza CO?

kurs palacza CO

Kursy palacza CO cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Są to specjalistyczne szkolenia, które dają uprawnienia do pracy na stanowisku palacza pieców CO (centralnego ogrzewania). W tego rodzaju kursach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18. rok życia i mają wykształcenie minimum podstawowe.

Kto musi posiadać uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, czyli poprawnie świadectwa kwalifikacyjne wydawane są przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Skrót SEP oznacza nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Podstawą prawną dotyczącą tych uprawnień jest art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, paragraf 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.