Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Jakie umiejętności zyskujesz na kursie palacza CO?

kurs palacza CO

Kursy palacza CO cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem. Są to specjalistyczne szkolenia, które dają uprawnienia do pracy na stanowisku palacza pieców CO (centralnego ogrzewania). W tego rodzaju kursach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 18. rok życia i mają wykształcenie minimum podstawowe.

Kiedy potrzebne są specjalne uprawnienia do palenia w piecu? 

Kwestia kwalifikacji niezbędnych do obsługi kotłów centralnego ogrzewania regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828, ze zm.). To właśnie w tym rozporządzeniu wyszczególniono, kto powinien, a kto nie musi uzyskać specjalne uprawnienia do wykonywania tego rodzaju obowiązków.

Komu przydadzą się uprawnienia G1, G2 i G3

uprawnienia G1, G2 i G3

Uprawnienia G1 - elektryczne, G2 - energetyczne i G3 - gazowe pozwalają na zdobycie specjalistycznych umiejętności, a także potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. Kursy z tego zakresu dedykowane są zarówno dla osób pragnących uzyskać uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy muszą je przedłużyć.

Kogo obowiązują uprawnienia SEP?

Kogo obowiązują różne rodzaje uprawnień SEP

Uprawniania SEP skierowane są do wszystkich fachowców, którzy chcą w swojej pracy zawodowej zajmować się montażem, modernizacją i/lub naprawą instalacji sieci. Teoretycznie nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego, chociaż najczęściej kandydaci do tych uprawnień posiadają już pewne zaplecze edukacyjne lub doświadczenie. W praktyce specjaliści zwykle mają za sobą szkoły o profilu technicznym, a uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych chcą zdobyć w celu poszerzenia swoich kwalifikacji.

Kto musi posiadać uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, czyli poprawnie świadectwa kwalifikacyjne wydawane są przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Skrót SEP oznacza nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Podstawą prawną dotyczącą tych uprawnień jest art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, paragraf 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.