Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kto musi posiadać uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, czyli poprawnie świadectwa kwalifikacyjne wydawane są przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Skrót SEP oznacza nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Podstawą prawną dotyczącą tych uprawnień jest art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, paragraf 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Szkolenie BHP – bezpieczny pracownik

W polskim Kodeksie pracy znajdziemy zapis według którego każdy pracownik podlega obowiązkowi udziału w okresowym szkoleniu BHP. Nie ma znaczenia czy jest pracownikiem biurowy, czy pracuje z chemikaliami czy na rusztowaniu. Przepisy regulują jak często należy przeprowadzać szkolenie BHP (częstotliwość zależy od rodzaju zajmowanego stanowiska) oraz w jakim wymiarze.

Uprawnienia SEP do 1kV

Każde działanie polegające na pracy z prądem wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy. Niezależnie czy chcemy wymienić gniazdko, oprawę oświetleniową czy wykonywać inne prace związane z urządzeniami elektrycznymi do 1kV musimy posiadać konieczne uprawnienia.

Uprawnienia SEP - czym są i kiedy warto je zdobyć?

Uprawnienia SEP

Coraz więcej osób jest zainteresowanych poszerzaniem swoich umiejętności technicznych w dziedzinach, które cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem na rynku pracy. Zdobyta wiedza i kwalifikacje podczas edukacji w szkole średniej czy na studiach okazuje się niewystarczająca dla specjalistów, którzy chętnie korzystają z możliwości rozwoju zawodowego.

Uprawnienia SEP G2

uprawnienia G2

SEP czyli inaczej Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją, której zadaniem jest nie tylko zrzeszanie techników, inżynierów oraz osób, które dopiero kształcą się na dane stanowisko. Bardzo ważnym zadaniem SEP jest wspieranie działań polskich elektryków oraz stałe monitorowanie ich pozycji na rynku.