Daszyńskiego 144,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kogo obowiązują uprawnienia SEP?

Kogo obowiązują różne rodzaje uprawnień SEP

Uprawniania SEP skierowane są do wszystkich fachowców, którzy chcą w swojej pracy zawodowej zajmować się montażem, modernizacją i/lub naprawą instalacji sieci. Teoretycznie nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego, chociaż najczęściej kandydaci do tych uprawnień posiadają już pewne zaplecze edukacyjne lub doświadczenie. W praktyce specjaliści zwykle mają za sobą szkoły o profilu technicznym, a uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń elektrycznych chcą zdobyć w celu poszerzenia swoich kwalifikacji.

Komu przydadzą się uprawnienia G1, G2 i G3

uprawnienia G1, G2 i G3

Uprawnienia G1 - elektryczne, G2 - energetyczne i G3 - gazowe pozwalają na zdobycie specjalistycznych umiejętności, a także potwierdzenia posiadanych kwalifikacji. Kursy z tego zakresu dedykowane są zarówno dla osób pragnących uzyskać uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla tych, którzy muszą je przedłużyć.

Kurs na wózek widłowy

Kurs na wózek widłowy

Wózek widłowy, którego prawidłowa nazwa brzmi wózek jezdniowy podnośnikowy to kołowy pojazd mechaniczny o napędzie silnikowym, który przystosowany jest do przewozu materiałów o znacznej masie, stosowny w transporcie bliskim i magazynowaniu. Wózki widłowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Korzysta się z nich głównie podczas prac załadunkowych lub rozładunkowych w magazynach, portach oraz fabrykach. W trakcie transportu przy użyciu wózka widłowego, materiały przeznaczone do przemieszczania się najczęściej umieszczane są na paletach. Aby umiejętnie operować wózkiem widłowym należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin.

Kto musi posiadać uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP

Uprawnienia SEP, czyli poprawnie świadectwa kwalifikacyjne wydawane są przez komisje powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Skrót SEP oznacza nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Podstawą prawną dotyczącą tych uprawnień jest art. 54 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, paragraf 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Kurs sepowski do 1 kV - do czego upoważnia?

Kurs sepowski do 1 kV

Wszelkie operacje, nawet te najprostsze, związane z instalacjami elektrycznymi i przepływem prądu powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Wynika to z przepisów prawnych, które jasno określają, że tego rodzaju pracami mogą zajmować się wyłącznie specjaliści, których wiedza została potwierdzona stosownymi uprawnieniami. Uprawnienia do 1 kV można zdobyć, biorąc udział w specjalnym kursie, a następnie zdając egzamin SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich). W tym artykule zastanowimy się, jakie korzyści dają kurs i egzamin SEP, czy warto brać w nich udział oraz do czego właściwie uprawniają.