Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

Omawiamy rodzaje uprawień energetycznych

elektryk

Czym są uprawnienia energetyczne?

Najogólniej rzecz ujmując, mianem uprawnień energetycznych określa się świadectwa kwalifikacyjne, które wydawane są osobom, odpowiedzialnym za eksploatację urządzeń, instalacji i sieci, wykorzystywanych w branży elektrycznej – w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Wyróżniamy trzy rodzaje uprawnień energetycznych:

  • Grupa 1 – obejmuje zarówno urządzenia, sieci i instalacje elektroenergetyczne, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną.
  • Grupa 2 – składają się na nią zarówno urządzenia wytwarzające, przetwarzające, jak i zużywające ciepło oraz pozostałe urządzenia elektryczne.
  • Grupa 3 – tę grupę tworzą urządzenia oraz instalacje i sieci gazowe, odpowiadające za wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie, magazynowanie i zużywanie paliw gazowych.

Jak zdobyć uprawnienia energetyczne

Otrzymanie uprawnień energetycznych nie jest trudnym zadaniem, pod warunkiem że kandydat zadba o swoje odpowiednie przygotowanie. Również czas szkoleń nie należy do długich, warto jednak zaznaczyć, że do pozytywnego zdania egzaminu niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu energetyki oraz obsługi urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i cieplnych. Na rynku znaleźć można obecnie bogaty wybór szkół specjalizujących się w prowadzeniu tego typu kursów.

Eksploatacja czy dozór urządzeń – które uprawnienia wybrać?

Kandydat ubiegający się o zdobycie uprawnień energetycznych musi również wybrać ścieżkę zawodową, którą chce podążać. To od niego zależy, czy chce zajmować się dozorem, czy może eksploatacją urządzeń instalacji i siedzi elektroenergetycznych.