Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

Kurs spawania. Jak wygląda?

kurs spawania

Rodzaje kursów spawania

Kursy spawania obejmują różne metody spawalnicze. Kursanci mogą wybierać między innymi pomiędzy spawaniem łukowym elektrodą otuloną (spawania elektrycznym), spawaniem acetylenowo – tlenowym (gazowym), spawaniem półautomatycznym w osłonie CO2 (MAG), spawaniem półautomatycznym drutami proszkowymi w osłonach gazowych, czy spawaniem w osłonie gazów neutralnych (TIG). Kursy prowadzone są zazwyczaj w trzech modułach, a każdy moduł dotyczy innego poziomu zaawansowania. Aby zapisać się na kurs spawania, wystarczy być pełnoletnim i posiadać stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku spawacza potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. Należy pamiętać, że praca spawacza wymaga też posiadania odpowiednich predyspozycji: dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręcznych rąk, cierpliwości, a często też – zmysłu estetycznego. Przeciwwskazaniem do pracy w charakterze spawacza może być słaby wzrok, schorzenia układu oddechowego, a zwłaszcza zaburzenia równowagi. Po zakończonym kursie i zdanym egzaminie wydawana jest książeczka spawacza, która bezterminowo upoważnia do pracy w charakterze spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień w całej Unii Europejskiej, a także certyfikat, stanowiący świadectwo egzaminu spawacza według obowiązujących norm.

Czego przyszły spawacz dowie się na kursie?

Kurs spawacza obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Na kursie uczestnicy dowiedzą się między innymi tego, jak bezpiecznie używać sprzętu, jak prawidłowo przygotować i wykorzystywać miejsce pracy, na jakie parametry podczas spawania należy zwracać szczególną uwagę oraz co może stanowić zagrożenie i jak mu zapobiegać.