Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

Kim jest palacz kotłów CO?

Zagrożenia w pracy

Osoba, która chce pracować jako palacz kotłów CO, musi ukończyć odpowiedni kurs. Z wykonywaniem tego zawodu wiąże się bowiem kilka zagrożeń. Po pierwsze, pamiętajmy o tym, że kotły pracują w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia, co stwarza ryzyko wybuchów oraz poparzeń obsługujących je pracowników. Po drugie, nieumiejętne spalanie paliwa może też być przyczyną pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla. Pracownicy, którzy nie znają zasad pracy przy kotle i są w stałym kontakcie z substancjami takimi jak paliwo, dodatki do wody itp. mogą też nabawić się zmian skórnych lub problemów ze wzrokiem czy układem oddechowym. Warto wiedzieć też, że praca przy kotle to praca w hałasie i wilgotnym, gorącym mikroklimacie, jest więc dość męcząca.

Czego przyszły palacz kotłów CO uczy się na kursie?

Kurs palacza CO jest niezbędny, aby dana osoba mogła zapobiegać wszystkim powyższym zagrożeniom i wykonywała swoje zadania w dbałości o swoje zdrowie i życie. Na kursie przyszły palacz uczy się obsługi automatycznie opalanych kotłów, aby wytwarzały one parę dostarczającą ciepło lub energię do budynków czy obiektów przemysłowych. Musi nauczyć się też zapalania palników gazowych i olejowych za pomocą dedykowanej zapalarki. Słuchacz kursy dowie się, czym jest pulweryzator, oraz jak monitorować ciśnienie, temperaturę i mierniki ciągu powietrza znajdujące się na tablicy pomiarowej lub rozdzielczej, w celu regulowania określonej operacji systemu kontroli automatycznego spalania. W przyszłej pracy będzie m.in. za pomocą zaworów i regulatorów ustawiał właściwe dostarczanie powietrza do paliwa i ciśnienia pary w kotle, sprawdzał kocioł i urządzenia pomocnicze w celu wykrywania ich wadliwego działania, oraz dokonywał napraw i okresowych przeglądów kotła lub zależnych urządzeń. Kurs obejmuje jeszcze kilka powiązanych zagadnień.