Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Blog

Kiedy potrzebne są specjalne uprawnienia do palenia w piecu? 


Kwalifikacje palacza zgodnie z rozporządzeniem


Wspomniane powyżej rozporządzenie Ministra Gospodarki dokładnie reguluje sprawę kwalifikacji osób eksploatujących kotły. W paragrafie 4 pkt. 2 zapisano, iż nie ma konieczności potwierdzania kwalifikacji w przypadku obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia (w tym kotły CO) lub instalacje cieplne o mocy nie wyższej niż 50 kW.
Jeśli jednak moc kotła przekracza te wartości, palacz musi posiadać odpowiednie umiejętności, które potwierdzone są świadectwem kwalifikacyjnym. Wzór tego świadectwa również określony jest przez rozporządzenie. Jeśli więc kocioł parowy i wodny na paliwa stałe, płynne lub gazowe ma moc powyżej 50 kW, wymagane jest posiadanie kwalifikacji G2/E w zakresie obsługi (G2 - grupa druga urządzeń energetycznych, E - eksploatacja, zakres prac - obsługa). Palacz może potwierdzić swoje umiejętności, zdając egzamin przed komisją kwalifikacyjną, która powoływana jest m.in. przez SEP.
Bez względu na to, czy kocioł ma moc powyżej, czy też poniżej 50kW palacz powinien przejść szczegółowy instruktaż stanowiskowy, podczas którego dokładnie zapozna się m.in. z wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w fabrycznej instrukcji kotła oraz zasadami obowiązującymi w danym zakładzie.


Palacz kotłów CO - kurs i egzamin


Przed przystąpieniem do egzaminu, należy wziąć udział w kursie palacza CO, podczas którego uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania obowiązków zawodowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają m.in. podstawy techniki cieplnej, zasady BHP i PPOŻ, wymagania techniczne kotłowni, specyfikę działania kotłów wodnych i parowych opalanych paliwami płynnymi, aparaturę kontrolno-pomiarową, zabezpieczenia kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, specyfikę związaną z warunkami technicznymi budowy kotłowni opalanych gazem i olejem opałowym itd. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu, po którym uzyskuje się świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności eksploatacyjnych w zakresie prac obsługowych, konserwacyjnych, remontowych, montażowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych (energetycznych).