Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

 

I DZIEŃ KURSU 9:00-17:00:

I MODUŁ PRZEPISY KRAJOWE, POLSKIE NORMY

II MODUŁ Moduły fotowoltaiczne

 • Ogniwa fotowoltaiczne, podział, liczba busbarów
 • STC,NOCT- warunki, w jakich badane są moduły PV
 • Charakterystyki prądowo napięciowe
 • Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą warunków słonecznych
 • Zmiana mocy, napięcia oraz prądu wraz ze zmianą temperatury
 • Sprawność modułów PV
 • LID i roczna utrata mocy
 • Analiza karty katalogowej modułu

III MODUŁ Falowniki i optymalizatory mocy

 • Budowa i podział falowników
 • MPP Traker
 • Sprawność falownika w zależności od napięcia i obciążenia. Napięciowy zakres pracy
 • Mikrofalowniki
 • Optymalizatory mocy
 • Porównanie mikrofalowników i optymalizatorów. Monitoring pracy falowników
 • Wymagania OSD względem konfiguracji falowników
 • Analiza karty katalogowej

IV MODUŁ Akumulatory energii

 • Technologie akumulatorów. DOC, SOC i liczba cykli ładowania
 • Wpływ temperatury na pracę akumulatorów
 • Współpraca falownika z akumulatorami

V MODUŁ Ochrona przeciwporażeniowa

 • Zagrożenie porażeniowe
 • Układy sieciowe
 • Ochrona podstawowa, przy uszkodzeniu, uzupełniająca
 • Stopnie ochrony obudów IP
 • Klasy ochronności elektrycznej i elektronicznej
 • Zabezpieczenia nadprądowe, przeciwporażeniowe

VI MODUŁ Systemy mocowań na dachach skośnych i płaskich

 • Rozplanowanie modułów PV i odstępy brzegowe na dachach
 • Mocowanie na gruncie
 • Montaż modułów do konstrukcji wsporczej
 • Błędy montażowe
 • Montaż falownika

VII MODUŁ Dobór i optymalizacja instalacji PV

 • Pochylenie i azymut instalacji fotowoltaicznej.
 • Odstępy między rzędami.
 • Wskaźnik wykorzystania przestrzeni montażowej

II DZIEŃ KURSU 9:00-17:00:

VII MODUŁ C.D. Dobór i optymalizacja instalacji PV

 • Sposoby łączenia modułów w instalacji
 • Przewody i kable w instalacji PV
 • Zabezpieczenia nadprądowe.
 • Wyłącznik różnicowo-prądowe.
 • Ochrona odgromowa i odstęp separacyjny.
 • Ochrona przepięciowa. Uziemienie i połączenia wyrównawcze
 • Dopasowanie mocy modułów PV i falownika
 • Minimalne i maksymalne napięcie łańcucha PV
 • Wyznaczenie maksymalnego prądu zwarcia łańcucha PV
 • Przykłady doboru instalacji sieciowej
 • Instalacje fotowoltaiczne wyspowe

VIII MODUŁ Szkolenie praktyczne

Wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej dla określonego zapotrzebowania na moc w rzeczywistych warunkach montażu.

III DZIEŃ KURSU 9:00-18:00:

VIII MODUŁ C.D. Szkolenie praktyczne

Praktyczne wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z przyłączeniem do sieci zewnętrznej.

- wykonanie konstrukcji montażowej pod panele PV

- montaż paneli PV na konstrukcji

-wykonanie połączeń uziemiających i wyrównawczych

- montaż instalacji po stronie DC

- montaż falownika

- montaż instalacji po stronie AC

- przyłączenie do sieci instalacji PV

- uruchomienie wykonanej instalacji

Pomiary powykonawcze, sporządzenie dokumentacji powykonawczej, odbiór instalacji i jej zgłoszenie do OSD:

- omówienie zakresu oraz sposobu wykonywania pomiarów powykonawczych instalacji PV

- prezentacja miernika MI 3109 Eurotest PV Lite firmy METREL

- wykonanie pomiarów powykonawczych zgodnie z normą PN-EN 62446-1

- sporządzenie protokołu z pomiarów

- omówienie oraz wypełnienia formularza zgłoszenia instalacji PV do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

OPCJONALNIE IV DZIEŃ KURSU 15:00-18:00:

Wyspowa instalacja PV (off grid) - część praktyczna:

- omówienie budowy instalacji wyspowej

- rodzaje regulatorów ładowania

- rodzaje akumulatorów energii dla instalacji PV

- dobór elementów instalacji wyspowej dla przykładowego obiektu

- montaż pokazowej instalacji wyspowej w laboratorium PV

- uruchomienie instalacji, analiza wydajności układu dla różnych rodzajów regulatorów ładowania.